Березень 30

Організація навчальних занять з громадянської освіти та природознавства

5 клас Природознавство Екосистеми

5 клас Природознавство Грунтове середовище життя

5 клас Природознавство Ґрунтове середовище

10 клас Громадянська освіта Підприємництво

10 клас Громадянська освіта Підприємництво


10 клас Громадянська освіта Економічна роль домогосподарства

10 клас Громадянська освіта Ринкова економіка та її характерні ознаки

10 клас Громадянська освіта Ринкова економіка

5 клас Взаємозвязки між організмами. Угруповування організмів

5 клас Природознавство Взаємозвязки між організмами

5 клас Природознавство ВОДА І ТЕПЛО В ЖИТТІ ОРГАНІЗМІВ

5 клас природознавство Вода і тепло в житті організмів

10 клас Громадянська освіта Економічні відносини

10 клас Громадянська освіта Економічні відносини

10 клас Громадянська освіта Сталий розвиток економіки

10 клас Громадянська освіта Цілі сталого розвитку

 

Поширити